Vergadering van de gemeenteraad

Op maandag 27 maart 2017 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.  Het is mogelijk dat er om 19.30 uur een Actualiteitenraad plaatsvindt.  Op maandag 27 maart wordt bekend of er van de Actualiteitenraad gebruik wordt gemaakt. Als er een Actualiteitenraad is, begint de gemeenteraadsvergadering om 20 uur. 

U leest een overzicht van de agendapunten van deze raadsvergadering. De volledige agenda treft u aan in de raadskalender.  U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen

Agenda gemeenteraadsvergadering 27 maart 2017

Hamerstukken:

 • 2e begrotingswijziging 2016 Koepelschap Buitenstedelijk Groen
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017
 • Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel
 • Onttrekken aan de openbaarheid van vier autoparkeerplaatsen aan de achterzijde van de
      Slotpleinflat voor de realisatie van een fietsenstalling
 • Financiële verordening 2017
 • Concept Plan Brandweerzorg 2017-2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Agendapunten:

 • Bestemmingsplan ’s-Gravenweg-West
 • Sport- en beweegnota 2017-2021 “Sport doet meer”
 • Beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020
 • Implementatie volledig ambtelijke welstandstoets, wijziging Bouwverordening 2012 en wijziging Welstandsnota 2013

Spreekrecht

Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering bij het secretariaat van de griffie:

E-mail: [email protected]

Telefoon: (010) 2848487

Meer informatie

In de raadskalender kunt u de vergaderstukken, notulen en besluitenlijsten inzien. De vergadering is gelijktijdig te beluisteren via de knop uiterst rechts op de homepagina. U kunt de vergadering ook terugluisteren via de raadskalender. Ook kunt u de vergadering gelijktijdig beluisteren via Radio Capelle op de ether-frequentie 105.3 FM, op de kabel op 102.4 FM.

Bron: Gemeenteraad