PERSBERICHT – Tientallen nieuwe buurtpreventieapps in Capelle

In het plan zijn de ideeën uit de veiligheidsconferentie van november 2016 verwerkt, waar Capellenaren en Capelse organisaties aanwezig waren. Wethouder Ans Hartnagel (veiligheid) benadrukt: “Het uitvoeringsplan is gezamenlijk opgesteld. En centraal in het plan staat het feit dat we Capelle met elkaar, met de Capellenaar veilig houden.” 

Inzetten op sociale veiligheid

Het uitvoeringsplan plan richt zich voornamelijk op de sociale veiligheid en leefbaarheid in de wijken. De buurtpreventieteams, veiligheidsdebatten in de wijken, politiekids en de stadsmariniers in de kwetsbare wijken zijn een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan. “En sinds 2016 nemen ook de buurtpreventieapps een steeds belangrijkere plaats in”, zegt wethouder Hartnagel. “Daarnaast werken we samen met Capelse organisaties en de politie. Met de maatregelen uit het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze winkelgebieden veilig en aantrekkelijk blijven.”

Op de goede weg

“We zijn op de goede weg met onze aanpak. Uit de veiligheidscijfers blijkt dat de criminaliteit omlaag is gegaan en dat onze inwoners zich veiliger voelen”, zegt wethouder Hartnagel. “Ik ben voorzichtig positief omdat een heftig incident, zoals bijvoorbeeld de schietpartij in de Wiekslag, gevoelens van onveiligheid terecht doen wankelen. Daarom blijven we ons onvermoeid inzetten en bouwen we onze aanpak verder uit. En dat doen we met de maatregelen uit dit uitvoeringsplan.”

Het uitvoeringsplan wordt ter consultatie aan de gemeenteraad gestuurd, voordat het college er een definitief besluit over neemt.

Bron: Gemeente