Herplaatsen muskuseenden omgeving Keerkring e.o. afgelast

Vrijdag 10 maart jl. zouden de mannelijke muskuseenden in de omgeving van de Keerkring op een diervriendelijke wijze worden gevangen en naar Akka’s Ganzenparadijs in Dalen (Drenthe) worden overgebracht. Recentelijk is een aantal muskuseenden overleden, waardoor de populatie op een voor ons beheersbaar niveau is gekomen. Daarom is besloten de eenden niet te vangen en met de betrokken bewoners afspraken te maken over actief nestbeheer.

Overlast voorkomen

Meerdere omwonenden uit de omgeving van de Keerkring hebben ons benaderd met klachten over overlast van de muskuseenden. De klachten gaan met name over de opdringerigheid van de muskuseenden. Ook worden problemen met de muskuseenden ervaren met betrekking tot de verkeersveiligheid en de vervuiling (poep). Naast afspraken over actief nestbeheer kunnen we overlast voorkomen als u als bewoner de muskuseenden niet meer voert. Muskuseenden, met name de mannen, zijn vrij tam en kunnen als ze gewend zijn aan het voeren vrij opdringerig zijn.

Bron: Gemeente