Agendawijziging commissie Dienstverlening en Economie

Aanstaande maandag is de raadscommissie Dienstverlening en Economie, graag informeren wij u over de volgende agendawijziging: het agendapunt over het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is van de agenda gehaald en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan kunt u een mail sturen naar: [email protected]

Bron: Gemeente